Trở về
Kế tiếp
Tu Nguyen

Ảnh chế Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Dừng chân đứng lại trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Ảnh chế Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Dừng chân đứng lại trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta.
0 bình luận
Đăng nhập để bình luận.