Trở về
Kế tiếp
The Team

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Dừng chân đứng lại trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Dừng chân đứng lại trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta.
0 bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Có thể bạn muốn xem thêm